MARTIN MATTOŠ

Kameraman, grafik
Brief info

Študujem odbor Hospodárska informatika na Technickej univerzite v Košiciach. Predtým som navštevoval Súkromnú strednú odbornú školu, Tatranskú akadémiu v Poprade a to odbor Digitálno-informačné technológie. Od nástupu na SŠ som sa zaujímal o prácu s grafikou a videom. Som rád, že prišiel čas to využiť. Okrem štúdia a grafickej práci sa aktívne venujem športom – najmä futbalu.

Poďme na to...

    Doblem video Production™© 2023. All rights reserved.