Doblem video tím

Dvojica študentov ktorá sa spoznala pri tom, čo ich absolútne nebaví, štúdium. Aby nakoniec objavili, že zdieľajú to, čo ich baví a napĺňa.

Spoločne študujeme odbor Hospodárskej informatiky na Technickej univerzite Košice. Okrem spoločných študijných problémov sme zdieľali aj vášeň pre futbal, herný svet, a v neposlednom rade fotografiu a video. Pri objavení tejto zhody, nám oboch vznikol v hlavách tento nápad.

Tvorbe svadobných videí sa nemôže naplno venovať študent samostatne, preto nápad o spoločnej ceste bol ideálnym riešením. Spoločne sa začali budovať všetko potrebné nato, aby sme už počas roku 2021 prinášali záujemcom tie najkvalitnejšie produkty a zhmotnené spomienky.

Náš tím

MARTIN MATTOŠ

Kameraman, grafik

Študujem odbor Hospodárska informatika na Technickej univerzite v Košiciach. Predtým som navštevoval Súkromnú strednú odbornú školu, Tatranskú akadémiu v Poprade a to odbor Digitálno-informačné technológie. Od nástupu na SŠ som sa zaujímal o prácu s grafikou a videom. Som rád, že prišiel čas to využiť. Okrem štúdia a grafickej práci sa aktívne venujem športom – najmä futbalu.

MICHAL MICHŇÁK

Kameraman, editér

Som študent na Technickej univerzite v Košiciach. Už od strednej školy sa venujem IT sektoru, s čiastočným objavovaním sveta grafiky, fotografie či videa. Vo videu som objavil to čo ma napĺňa. Venujem maximum času a úsilia s cieľom byť lepším človekom, strihačom a kameramanom. Ak sa práve nevenujem videoprodukcii, pravdepodobne čítam knihu alebo športujem.

Poďme na to...

    Doblem video Production™© 2023. All rights reserved.